به نام خالق کوهستان ها
برنامه فني«سنگنوردي_انجدان»
محل جغرافيايي برنامه:
روستاي انجدان در 37 کيلومتري شهر اراک قرار دارد و غارهاي کوچک و بزرگي در نزديکي آن قرار دارد.
ديواره سنگ نوردي انجدان که ديواره اي سه طاقچه اي است محلي براي تمرين سنگ نوردي اسپرت، علاقمندان به سنگ نوردي زيادي را به خود جذب کرده است.
گزارش برنامه👇
با اعلام برنامه چهار نفر از اعضاي باشگاه اوج براي شركت در برنامه فوق به سرپرستي آقاي سعيد عسگري اعلام آمادگي نمودند.
در روز پنج شنبه مورخ 97/03/31 سرپرست برنامه تجهيزات مورد نياز اعم از طناب، كوئيك درا، اسلينگ، كارابين، گري گري، ريورسو، كلاه هلمت و هارنس از باشگاه تامين نمودند.
در روز جمعه مورخ97/04/01 رأس ساعت 7 صبح با وسيله نقليه آقاي عسگري اراك را به سمت جاده خمين، روستاي امان آباد و روستاي انجدان حركت كرديم و پس از حضور در محل و صرف صبحانه و انجام نرمش هاي كششي ساعت ۸:۱۵ صبح  آماده شديم براي شروع برنامه و از مسيرهاي مسافر با درجه سختي5/10d_ بهنام 5/10b_ پرواز5/10b_ شبنم 5/11b_ کارن 5/10a_ ني ني 5/11d  سر طناب و قرقره صعود خود را آغاز کرديم. هر ۴نفر به ترتيب روي مسيرها تلاش داشتيم و تمامي نکات مورد نياز براي يک سنگنوردي خوب را اجرا کرديم.و روي هر مسير تا رسيدن به نتيجه ي دلخواه و هر کس پس از صعود در جايگاه حمايت چي قرار ميگرفت.
هر چه به سمت ظهر مي رسيديم هوا گرمتر مي شد و کارکردن زير نور مستقيم آفتاب آن هم در بلندترين روز تابستان سخت تر ميشد و انرژي بيشتري از بچه ها مي‌گرفت.با تشخيص سرپرست و طبق مشورتي که با اعضاي گروه داشتند تصميم بر اين شد که اتمام برنامه در ساعت ۱۵ اعلام شود.
پس از جمع آوري کوله ها و ابزار فني به همراه چند تن از دوستان و هم طنابان خود ؛براي صرف ناهار و گرفتن چند عکس يادگاري در کنار مربي ها و بزرگان و ديگر سنگنوردان نامي استان محل ديواره را ترک کرديم.
اعضاي شرکت کننده:
آقايان: سعيد عسگري، سجاد حمصي، اسماعيل مرادي و سركارخانم سليماني
انجدانانجدان