صعود به قله اصلان داغ (فريدونشهر)
معرفي جغرافياي منطقه:
قله اصلان داغ به ارتفاع ۳۸۲۰ متر از مجموعه قله هاي شهرستان فريدونشهر استان اصفهان در نزديکي روستاي گرجي نشين چغيورت قرار گرفته است و ريشه نام اين قله به زمانهاي قبل از سکونت گرجي ها در اين منطقه بازميگردد و به معني اصلان(شير) و داغ(کوه)  شيرکوه ميباشد.
گزارش برنامه:
دليل انتخاب اين قله براي صعود از سوي کارگروه فني باشگاه ادامه طرح صعود تمامي قلل منطقه فريدونشهر بود که از سالهاي قبل پيگيري ميشود و پس از صعود  تابستانه و زمستانه شاهان کوه بعنوان مرتفع ترين قله استان اصفهان بعنوان اولين قله! صعود قله هاي مرتفع اين محدوده مستعد آغاز شد
قله هاي دري ، فردان ، کرپوش ، کيوارستان ، پير هشتاد ، ته سيخه ، تتره ، گورشون ، ونيزان و اکنون يازدهمين قله *( اصلان داغ)*
 با برنامه ريزي قبلي و مطالعه و گرفتن اطلاعاتي توسط اقاي حمصي از اقاي حامد رحيمي از کوهنوردان خوب و با اخلاق فريدونشهر که راهنماي هميشگي همنوردان در صعود قله هاي منطقه هستند و ثبت نام اعضاي شرکت کننده  ساعت ۴:۳۰ صبح روز جمعه  مورخ96/04/01 در دروازه تهران جلوي بازارچه سرداران جمع شديم و در ساعت ۴:۴۰ بوسيله يک دستگاه ميني بوس اراک را به مقصد فريدونشهر ترک کرديم ابتدا به شهرستان خمين رفتيم و يکي از همنوردان اهل نيمور انجا به ما ملحق شدند و پس از تکميل تيم ۱۷ نفره به سمت اليگودرز و از انجا در مسير جاده اصفهان قرار گرفتيم و بعد از عبور از شهرستان بوئين مياندشت و در سمت راست پايگاه هلال احمر جاده فرعي برف انبار را به سمت فريدونشهر طي کرديم  و ساعت ۸ به فريدونشهر يکي از مرتفع ترين شهرستانهاي کشور از سطح آب هاي آزاد رسيديم .
براي صرف صبحانه  به پارک سراب حرکت کرديم و ساعت ۸:۱۵ بعد از خريد مواد غذايي مورد نياز براي صرف صبحانه داخل پارک توقف کرديم .
 ساعت ۹:۳۰ بعد از صرف صبحانه و اماده شدن افراد گروه بوسيله ميني بوس از شهر فريدونشهر خارج شديم و در فاصله اي کوتاه پس از خارج شدن از شهر جاده فرعي مشخص شده با تابلو چغيورت ، آبشار پونه زار و پيست اسکي را ادامه داديم پس از عبور از دامنه کوه سيخه جلوي يک کارخانه آب معدني و مزرعه ايليا در سمت راست جاده و در دامنه کوه پياده شديم.
پس از مشخص کردن وظايف در ساعت ۹:۴۰ تيم ۱۷ نفره ما با سر قدمي آقاي حمصي حرکت را آغاز کرد.
حرکت ما در ابتداي مسير به سمت شمال بود و پس از عبور از درختان بادام کنار جاده مسير يال خفته پيش رو را ادامه داديم تا به يک پاکوب تقريبا مشخص رسيديم که اين پاکوب متمايل به شمال غرب بعد از عبور از چند يال صخره اي و کمي افت و خيز ما را در پس از حدود دو ساعت پيمايش به ابتداي دشتي به نام سرتيپ رساند .
در اينجا محل چادر عشايري که در سالهاي گذشته اين محل را براي چراي دام انتخاب کرده بودند مشخص بود
مسير را بعد از عبور از يک زين اسبي به سمت غرب از دره اصلي ادامه داديم . در تمام طول مسير پشت سر خود قله زيباي ته سيخه را مشاهده ميکرديم و به اتفاقات تاريخي که اين کوه در طول زمان شاهد آن بوده فکر ميکرديم .!از ساکن شدن گرجي ها در منطقه تا حمله کريم خان زند !!
پس از کمي پيمايش امتداد دره مجددا به سمت شمال تغيير ميکند.
مسير را ادامه داديم تا جايي که دره کمي باز تر ميشود و در سمت شرق دره اي فرعي که درختان سرو در آن نمايان ميباشند نشان از وجود چشمه را ميدهد.
تيم کوله ها را زمين ميگذارند و به استراحت و خوردن تنقلات مشغول ميشوند و چند نفر از همنوردان ظرف هاي خالي آب را براي پر کردن از تنها چشمه موجود در مسير در اين فصل سال با خود ميبرند.
کمي بالاتر جايي که دره مسير خود را به سمت غرب تغيير ميدهد گله داران قهدريجاني چادر زده اند و به استقبال ما مي آيند و با چاي آتشي و پنير محلي از ما پذيرايي ميکنند.
بعد از استراحت و پر شدن ذخيره آب براي ادامه مسير در هواي گرم  اولين روز تابستان و بلندترين روز سال مسير را تا انتهاي دره ادامه ميدهيم .
در نزديکي خط الراس جايي که در اثر رانش تخت سنگهاي کوچک و بزرگي انتهاي دره را پوشانده دو نفر از همنوردان از ادامه مسير منصرف شدند و در محلي مناسب و در جايي که در ادامه مسير ميتوانستيم آنها را مشاهده کنيم به استراحت پرداختند و بقيه تيم به سمت خط الراس اصلي در سمت راست (شمال) تيغه اي به نام تيغه داود ادامه مسير داديم.
با رسيدن به خط الراس و استراحتي مجدد مسير تيغه اي خط الراس را به سمت شمال ادامه داده و سرانجام در ساعت ۱۶ به قله زيباي اصلان داغ رسيديم و با مشاهده سرسبزي دامنه ها و قله هاي زيبا و مرتعي که هنوز لکه هاي برف روي آن ها خود نمايي مي کرد همچون قله پيرهستاد، سه تبله، خط الراس شاهان، قله هاي زيادي در دور دست ها مانند زردکوه در جنوب و قالي کوه در غرب که توسط آقاي حمصي معرفي شدند خستگي را از تن خارج کرديم.
بعد از کمي استراحت و گرفتن عکس يادگاري اين صعود را تقديم کرديم به تمام حاميان" بيماران اتيسم  " و در ساعت۱۶:۴۰ به سمت پايين حرکت کرديم  .
ساعت ۱۷:۳۰ به دوستانمان در انتهاي دره ملحق شديم و يک ساعت براي صرف ناهار توقف داشتيم. سپس به سمت پايين حرکت کرديم و در ساعت ۲۱ به محل شروع برنامه جايي که ميني بوس منتظر ما بود رسيديم .
براي رفع خستگي به پارک سراب فريدونشهر برگشتيم و سپس براي صرف شام از مسير دامنه و خوانسار به شهر گلپايگان رفتيم و سپس به سمت اراک حرکت کرديم.
اعضاي شرکت کننده:
بانوان: زهره فراهاني، مژگان نوايي، افسانه رضايي، ليلا حمصي، مريم صالحي، نرگس رستمي، فرزانه بابايي
آقايان: خسرو حمصي، ابوالفضل سبحاني، حبيب گودزي، سيدرضا عبادي،  ابوالفضل اکبري، سربندي، محمد عبدي،  فرهاد احمدي، کاظمي
مربي برنامه: آقاي حمصي
امداد و نجات: خانم رضايي
عکاس: آقاي احمدي
مسئول محيط زيست: آقاي کاظمي

سرپرست و تهيه گزارش :پرنيان بابايي

اصلاناصلان

اصلان