پيمايش غار خان آباد
موقعيت جغرافيايي:
اين غار در استان مرکزي، شهرستان خمين، جنوب روستاي خان آباد (محمديه) در کوه گَرِه قرار دارد. فاصله اين غار تا شهر اراک 70 کيلومتر و تا شهر خمين 25 کيلومتر مي باشد.
يکي از راه هاي دسترسي به غار از اراک _ جاده شازند بعد از روستاي رباط ميل است که مسير ازنا را در پيش گرفته و بعد از حدود 12 کيلومتر پل روگذر سمت راست را در پيش گرفته و بعد از عبور از شهر شهباز، روستاي امارت، موچان، لکان به روستاي خان آباد (محمديه) مي رسيم. بعد از روستا سه راهي چهار چشمه سمت راست در پيش گرفته و حدود 500 متر جلوتر اولين خاکي سمت چپ به کوه گره مي رسيم. که دهانه اصلي غار در ارتفاع 2260 متري آن کوه قرار دارد.

گزارش برنامه:
طبق تقويم سه ماهه تابستان گروهي 5 نفره از اعضاي باشگاه با برنامه ريزي قبلي در تاريخ 8 تيرماه روز جمعه ساعت 06:30 صبح با يک دستگاه خودروي شخصي از اراک به سمت روستاي خان آباد حرکت کرده و بعد از طي مسير تا روستاي خان آباد و پيوستن يکي ديگر از اعضاي باشگاه از شهر نيم ور در ساعت 08:00 براي صرف صبحانه در کنار يک چشمه  دليزنو توقف کرديم. بعد از صرف صبحانه و تقسيم ابزارهاي فني که از انبار باشگاه به تعداد افراد تامين شده بود و جمع کردن طناب ها داخل کوله مخصوص غارنوردي به سمت کوه گره حرکت کرديم. بعد از پارک ماشين ها در جاي مطمئن هارنس ها را پوشيده و ابزارهاي خود را به هارنس متصل کرديم و با سبک کردن کوله ها با سه کوله به سمت دهانه غار حرکت کرديم. بعد از حدود 15 دقيقه کوهپيمايي به دهانه اصلي غار رسيديم. اين غار دهانه اي به ابعاد ارتفاع 1/5 متر و عرض 1 متر دارد . در حدود 10 متر ابتداي غار مسير افقي بوده که بعد از اين راهرو براي ادامه پيمايش به طناب و ابزار نياز است.
به بالاي چاه اول که برسيم براي گرفتن کارگاه يک رول سمت چپ بالاي چاه (کارگاه مصنوعي) و يک بلوک مخروطي شکل در سمت راست(کارگاه طبيعي) وجود داشت.
ما براي گرفتن کارگاه (مصنوعي) از رول سمت چپ استفاده کرديم و يک رول ديگر هم پايين تر از رول قبلي در جاي مطمئنه براي زدن رول روي دو نقطه اتصال کارگاه ايجاد کرديم.
بعد از ايجاد کارگاه افراد به ترتيب با ابزارهاي فرود (استاپ، گري گري) از چاه عمودي اول که حدودا 12 متر ارتفاع دارد فرو رفتيم. بعد از فرود تمام افراد در تالار اول يک ستون قرار دارد که براي فرود دوم از اين ستون برا گرفتن کارگاه طبيعي با همان طناب اولي استفاده کرديم. در تالار اول با کمي استراحت و گذاشتن يکي از کوله ها آماده براي فرود از چاه دوم شديم. و به ترتيب از اين چاه که روي شيب پيچدار بود به نوبت و با دقت فرود رفتيم و داخل تالار دوم شديم داخل اين تالار استلاکتيت هاي زيادي وجود داشت ولي قبل از به چشم آمدن استلاکتيت ها ديواره هاي تالار توسط افرادي که قبلا آمده بودند و يادگاري هايي نوشته بودند چهره غار را زشت و بد کرده بود به چشم مي آمد. با خوردن کمي تنقلات و استراحت با گرفتن کارگاهي طبيعي با يک طناب ديگر از ستوني که داخل اين تالار بود با رعايت همه نکات ايمني و با دقت از چاه سوم که ارتفاع 55 متري داشت و حدود 10 متر اول آن روي شيب بود بعد از آن کاملا معلق مي شديم فرود آمديم. در زمان فرود از ديواره و سقف چاه که استلاکتيت هاي زيبا و بزرگ زيادي وجود داشت به چشم مي آمد. و روي ديواره غار تعداد زيادي خفاش زندگي مي کردند که سرو صداي زيادي را بوجود آورده بودند توجه همه را جلب کرده بود. بعد از فرود تمام افراد به ديدن کل تالار که استلاگميت و استلاکتيت هاي زيادي وجود داشت پرداختيم. و بعد از خوردن مقداري تنقلات و استراحت افراد آماده صعود شدند. يکي پس از ديگري با ابزار صعود ( کرول، يومار) به تالار دوم برگشتيم. بعد از جمع کردن طناب از چاه سوم از چاه دوم هم افراد صعود کردند و به تالار اول و بعداز باز کردن کارگاه دوم به راهروي اصلي غار برگشتيم و بعد از جمع کردن طناب ها از غار بيرون رفتيم.
ساعت حدودا 6 بعدازظهر به کنار ماشين ها رسيديم و بعد از گذاشتن وسايل داخل ماشين به کنار سدي که در آن نزديکي بود براي صرف ناهار رفتيم بعد چک کردن همه ابزارها و خداحافظي و جدا شدن از آقاي اکبري که از نيم ور آمده بودند به سمت اراک حرکت و ساعت 21:00 در صحت و سلامت کامل و رضايت همه افراد از برنامه به اراک رسيديم.

‼️چند نکته که بايد به آن اشاره کنيم؛
1. در غارها به دليل آلودگي محيطي که وجود دارد حتما بايد از دستکش استفاده کنيم.
2. مدتيست که شايعه لانه خفاش و درآمد زياد براي جمع آوري آن و..... سراسر کشور و متاسفانه ميان کوهنوردان غارنوردان بسيار شايع شده و تعداد زيادي از اين افراد به سمت غارهاي مأمن خفاش ها هجوم بردند.
سوالات زيادي هم از ما ميپرسند.
بعضي توجيح شدند و تعداد زيادي نيز خير. 
متاسفانه حرص و ولع درآمد بدون زحمت و مشکلات اقتصادي کشور و همچنين بي توجهي به محيط زيست،  باعث شده که در قبال اين همه روشنگري و توضيح در مورد اين شايعه ها،  هنوز هم عده زيادي بدون توجه به مبناي علمي اين توضيحات،  دست به تخريب بزنند و باعث تلف شدن تعداد زيادي از خفاش ها شوند.
باز هم مي گوييم که خفاش لانه سازي نميکند❗️ 
تمام اين موضوع شايعه است... و چيزي تحت عنوان لانه خفاش وجود ندارد.
3. الان موقع زاد و ولد خفاشهاس و نبايد وارد زندگي آن ها شويم.
بهتر است که تو اين فصل سال غار نوردي نکنيم.
 4. اينکه غارها هنوز پايدار و استيبل نيستن و ريزش دارن و گلي هست
اواخر شهريور و اوايل پاييز بهترين فصل و وقت براي غارنوردي مي باشد.
5. سه قانون غارنوردي(الف-هيچ چيز جا نميزاريم جز ردپا،ب- چيزي با خودمون نميبريم جز خاطره،ج- چيزي را نميکشيم جز وقت و زمان)

توضيحات:
به قنديل هايي که در غار ها وجود دارند استلاکتيت و استلاگميت مي گويند.
✅استلاکتيت ها رسوبات آهکي هستند که از سقف غار ها آويزانند.
✅استلاگميت ها رسوباتي آهکي هستند که به صورت ستون هايي مخروطي شکل در کف غار به وجود مي آيند.

هزينه برنامه: 25000 تومان

اعضاي شرکت کننده:
خانم ها: طاعتي و شکري(سرپرست و تهيه گزارش)
آقايان: خسرو حمصي، ابوالفضل اکبري، سعيد عسکري، سجاد حمصي

 خان آباد

خان آباد

خان آباد