«صعود قله جانستون»

معرفي جغرافياي منطقه:

قله جانستون مابين دو دره لالون  و آبنيک واقع شده است .
از سمت شرق به خط الرس قله خرسنگ از سمت شمال غربي به خط الرس خلنو  منتهي ميگردد.
مسير هاي صعود:
1. مسيرغربي : روستاي لالون – دره لالون – اولين دره بسمت شرق بعد از محلي که دامن کوه ريزش فرسايشي داشته است – مستقيم روي يال شمالي دره – بعد از گذر گوسفند سرا – روي يال به سمت شمال شرق – در منطقه سنگي روي پاکوب به سمت شرق – بعد از رسيدن به گردنه حرکت به سمت جنوب روي خط الرس – قله سنگي جانستون
2. مسيرشرقي : روستاي آبنيک – تنگه آبنيک – دشت جانستون – بعد از رسيدن به غار بيوک آقا – صعود بر روي يال جنوبي جانستون که در سمت غرب واقع شده است- قله جانستون
توضيح اينکه هر دو مسير صعود غير زمستانه مي باشند و بهمن گير هستند . جهت صعود زمستانه مي بايست بعداز رسيد به غار بيوک آقا در دشت جانستون از مسير سنگي واقع در غرب غار صعود انجام پذيرد.

گزارش برنامه:
پنجشنبه مورخ ۹۷/۰۴/۲۱ به اتفاق خانم ها مريم اسماعيلي، معصومه باباخاني وآقايان حامد ثابتي، رضا شريفي، ابوالفضل کريمي، ابوالفضل رفيعي و به سرپرستي جناب خسرو حمصي با ۳ وسيله شخصي ساعت ۱۳:۴۰ بعدازظهر از دروازه تهران حرکت کرديم.
ساعت ۱۹:۳۰ به فشم رسيديم و يک توقف کوتاه جهت خريد مايحتاج از سوپرمارکت داشتيم.
بعداز رسيدن به روستاي آبنيک از کنار مسجد روستا از روي پل گذشتيم و در کنار رودخانه و خيابان جانستان با ماشين تا جايي که امکان داشت رفتيم و در جايي مناسب جهت برپايي چادر توقف کرديم.
بعد زدن چادرها و مشغول پخت و آماده کردن شام شديم.
برافروختن آتش، هواي عالي روستا، طبيعت بسيار زيبا و آسمان پرستارها و هوايي بسيار خنک شبي بسيار عالي را در کنار دوستان سپري کرديم.
ساعت ۲۲:۰۰ شب بعد از صرف شام و شب نشيني کنار آتش و صحبت با يکديگر ساعت ۱۲:۰۰ نيمه شب آماده خواب شديم.
۰۶:۰۰ صبح بعد از صرف صبحانه و جمع کردن چادر ها و آماده کردن کوله هايي به نسبت سبک جهت صعود، اضافي وسايل را داخل ماشين ها گذاشتيم.
بعد از حرکات کششي و گرم کردن و گرفتن عکس ساعت ۰۷:۰۰ در تاريخ ۲۴ تيرماه حرکت را به سمت قله آغاز کرديم.
حرکت با سرقدمي جناب حمصي و عقبداري جناب کريمي شروع شد و بعد از حدود ۴۵ دقيقه راهپيمايي و عبور از روستاي زيباي آبنيک و طي مسير در طول رودخانه و دره بسيار زيبا ۰۷:۴۵ به دشت بسيار زيباي جانستون رسيديم . (پيمايش در پاکوبي مشخص بود و از رودخانه فاصله گرفتيم و در پاکوب زيگزاگي که با سيم بکسل ايمن شده بود به سمت دشت جانستون حرکت کرديم.)
دشت جانستون پراز گل هاي زرد و بنفش و سفيد بود که زيبايي غير قابل وصفي را به وجود آورده بود.
تمام روستا پر بود از گل هاي گلپر و عطر اين گل و در قسمت هايي پونه کوهي و درختچه زرشک ديديم.
۰۸:۱۰ توقف جهت استراحت داشتيم و بعد از آن مسير ادامه داديم بعد از حدود ۴۰ دقيقه به غار بيوک آقا رسيديم.
قبل از رسيدن به غار بيوک آقا مسير قله خرسنگ و جانستون جدا مي شد. براي صعود جانستون بايد از پاکوب اصلي جدا و درپاکوب ضعيف تر بسمت غار بيوک حرکت کرديم.
قبل از غار بيوک يکبار از عرض رودخانه رد شديم. مسير دره بسيار زيبا و آب فراوان و پوشش گياهي زيبايي داشت.
از کنا غار بيوک حرکت تراورسي به سمت قله را ادامه داديم. آخرين چشمه حدود ۱۰ دقيقه بالاتر از غار بيوک کمي متمايل به سمت غرب مي باشد.
۰۹:۳۰ صبح استراحت و توقف دوم داشتيم. بعد شروع به افزايش ارتفاع کرديم تا توقف سوم در ساعت ۱۰:۵۰ در ارتفاع ۳۷۵۰ براي استراحت و صرف تنقلات داشتيم.
مسير با افزايش ارتفاع و تراورس ادامه داشت تا به منطقه سنگي و دست به سنگ رسيديم، هنوز هم قله ديده نمي شود. بعد از طي مسير سنگي زيادي ساعت ۱۲:۰۰ توقف چهارم را داشتيم.
در اين قسمت مسير به يال غربي منتها به قله رسيديم که بين دره لالون و دشت جانستون قرار دارد و براي صعود زمستانه مسير مناسبي مي باشد. از اين قسمت به بعد کمي مسير به سمت شرق ادامه مي يابد.
در نهايت ساعت ۱۳:۱۵ ظهر قله جانستون بوديم.
منطقه البرز مرکزي و مسير پيمايش صعود جانستون غرب بود.
در مورد نام قله دو نظريه هست. جانستان يعني بيانگر سختي مسير و جان ستان بودنش و يا جانستون که گروهي معتقدند اولين فردي که اين قله را صعود کرده جان استون نام داشته است.خداروشکر هر هشت نفر با سرپرستي عالي جناب حمصي و حضور همنوردان حرفه اي و با تجربه و بسيار با اخلاق و خوب گروه به سلامت به قله رسيديم.
بعد از کمي استراحت جناب حمصي و آقاي ثابتي و خانم ها اسماعيلي و باباخاني از تيم جداشدند و تصميم گرفتن با سرعتي بالاتر پيمايش خط الراس تا قله ديگري از جانستون با ارتفاع ۱۰ متر کمتر را داشته باشند. ( جانستون شرقي ۳۹۵۰)
در زماني که اين چهار نفر رفتند و برگشتند، چهار نفر ديگر استراحت و لذت از طبيعت زيبا و چشم انداز زيباي اطراف قله و بخصوص لذت از تماشا و خود نمايي قله زيباي دماوند و باشکوه و گرفتن عکس داشتيم.
به محض برگشت دوستان، و عکس گروهي ۸ نفره بر فراز قله ۳۹۶۰ متري جانستون غربي گرفته شد.
قله هاي اطراف که ديده ميشد هرکدام زيبايي و عظمت خودش را داشت.
قله خلنو و برج (شمال غربي)، سرکچال، خرسنگ (شرق)، آبک، مهرچال(جنوب)، پالون گردنه (شمال) ديده مي شدند.
ساعت ۱۵:۱۰ بعدازظهر ۲۶تيرماه فرود آغاز شد. در حين برگشت يکي از دوستان دچار ارتفاق زدگي معکوس شده بود. حالت سرگيجه، تاري ديد داشت. که با ملاحظات و اقدامات سرپرست خوب برنامه و اشرافي که به ايشان داشتند حالشان بهتر شد.
بعد از کمي حرکت از مسير هاي سنگي مجدد نياز به استراحت داشتيم. در حالي که منتظر بهبود وضع دوستمون بوديم گروه دو تقسيم شد و چهار نفر آرام حرکت به جلو را ادامه دادند. و خداروشکر با درايت و آگاهي سرپرست محترم حال همنوردمان خوب شد و به فرود ادامه داديم.
بعد از طي مسيرهاي سنگي، مسير دره را در پيش گرفتيم و در ساعت ۱۹:۰۰ عصر به کنار رودخانه رسيديم و توقف جهت صرف ناهار داشتيم.
نيم ساعت بعد مسير ادامه داديم، ديدن چادرهاي چوپان ها و دام هاي به چرا رفته که در حال برگشت بودند بسيار زيبا و دل انگيز بود.
نهايتا ساعت ۲۱:۳۰ شب درحالي که حدود يک ساعت تجربه فرود در شب را داشتيم به محل ماشين ها و کمپ رسيديم. بعد از آماده شدن حرکت و برگشت از روستاي آبنيک و رسيدن به ترافيک سنگين فشم مجبور به توقف و استراحت شديم و ساعت ۲ صبح با باز شدن مسير و کم شدن ترافيک حرکت به سمت تهران و اراک در نهايت ساعت ۰۶:۳۰ صبح روز ۲۳تيرماه بسلامت همگي به اراک رسيديم.
يک مسئله جالب و مهم در اين برنامه اين بود که در زمان اجراي اين برنامه مصادف شد با مراسم ختم مرحوم حاج بيوک تبريزي؛ شخصي که غار بيوک آقا دشت جانستون، تنگ لالون و آبشار سنگان را کنده بود
روحش شاد و قرين رحمت الهي

اعضاي شرکت کننده:
خانم ها: نوائي، اسماعيلي، باباخاني
آقايان: ثابتي، شريفي، کريمي، حمصي،
سرپرست برنامه: آقاي خسرو حمصي
تهيه گزارش: خانم مژگان نوائي
جانستون

جانستون