صعود به قله ي چُت (لجور)

«معرفي قله ي لجور»
کوه لجور در غرب شهر اراک و در مجاورت روستاي اسکان قرار گرفته است.ارتفاع قله ۲۶۲۳متر و سومين ديواره ي معروف ايران است. سنگ هاي اين کوه غالبا از جنس سنگ خارا بوده و به همين دليل مسير صعود به قله را با دشوار همراه ساخته است. ديواره ي شمالي اين کوه داراي ۳ مسير سنگ نوردي و ديواره ي شرقي اش ۱۴ مسير دارد که کروکي آن ها توسط مربيان خوب استان ارائه داده شده است.

«معرفي قله ي چُت»
اين قله در کنار قله ي لجور قرار گرفته است، قله اي تقريبا هم ارتفاع با لجور که ۲۶۴۵ متر مي باشد که به اصطلاح چُت يواشه هم خوانده ميشود. ويژگي هاي منحصر به فرد قله ي چت ۱۲۵پلکان دست تراش است که در قسمت شمال غربي اين کوه قرار گرفته. روي قله حوض سنگي دست تراش بزرگي به ابعاد۴/۵ در ۲/۵ متر کنده شده است که قدمت آن به زمان حسن صباح و اسماعيليان باز ميگردد که به احتمال زياد يا براي جمع آوري آب از آن استفاده مي‌شده است يا محلي براي استراحت و برگزاري مراسم آييني شأن بوده است. از ديگر ويژگي هاي قله ي چت داشتن ديد کافي به مناطقي چون (همدان، ملايرو بروجرد) و ديگري روي مناطقي مثل (اراک، خنداب و شازند) داشته است. روي ديواره ي چت، سه مسير سنگنوردي ايجاد شده است.
۱)مسير تيغه اي و خط الرأسي لجور به چُت است که داراي۳ طول مسير و کارگاهي از رول و پيچ و زنجير است.که ۴ کارگاه ثابت و مياني ثابت براي صعودش دارد و درجه ي سختي اش ۹/۵ مي باشد.
۲)مسير فلق که سه طول است که يک قسمت تنوره اي رکاب خور دارد که اگر طبيعي صعود شود درجه سختي ۱۰/۵ برايش در نظرگرفته شده است.
۳)مسير شهدا هم که ۴طول دارد و طبيعي صعود مي‌شود.
در مسير پلکان هاي پشت قله، کارگاه فرودي با ۱ ميخ و ۲ رول و بکسل ايجاد شده است که پس از ۲۵ متر فرود به زير پله ها ختم مي‌شود.
پس از ثبت نام ۱۰ نفر از اعضاي باشگاه و ۱ همنورد از شهر قم، لوازم مورد نظر اين برنامه(دو حلقه طناب ديناميک، هارنس، کلاه هلمت، کوئيک درا، کارابين، ابزار فرود «گري گري، هشت» اسلينگ،ابزار صعود «يومار، کرول» ابزار مياني «فرند» توسط سرپرست برنامه آقاي مرادي از انبار باشگاه تأمين شد. با اعلام ساعت حرکت و محل تجمع که ۵:۴۵ و بازارچه ي سرداران بود. صبح روز دوشنبه ۲۲ تير ماه 97 اعضاي شرکت کننده در ساعت ۶:۱۵ به وسيله‌ي دو دستگاه خودروي شخصي همنوردان اراک را به مقصد اسکان ترک کرديم. ساعت ۷:۲۰ پس از تقسيم وظايف توسط سرپرست، تيم به سرقدمي خانم شاهمحمدي، از مسير پاکوب اصلي صعود خود را آغاز کرد. ساعت ۸:۳۰ تيم براي صرف صبحانه و استراحت کوتاه در پناهگاه لجور توقف کرد. پس از سبک کردن کوله ها، و پيوستن دو همنورد ديگر که در منطقه حضور داشتند، ادامه ي راه از مسير سيم بکسل تا روي قله انجام شد. ساعت۱۰:۲۰ کل تيم روي قله ي زيبا و باشکوه لجور بودند. پس از تبريک صعود و خداقوت گويي به يکديگر، و پوشيدن هارنس ها، نصب ابزار بر روي لوپ هارنس و به سر گذاشتن کلاه هلمت، ساعت ۱۰:۵۰ پيمايش تيغه اي لجور به چُت آغاز شد. در ميانه ي راه و قبل از رسيدن به تيغه ها، يکي از همنوردان از تيم جدا شد. پس از عبور از روي تيغه ها و درگيري با سنگ ها و تجربه ي هيجان انگيز اين پيمايش فني، ساعت ۱۲:۱۰ ظهر در زير اولين کارگاه قله ي چُت قرار گرفتيم.
آقاي مرادي به صورت سرطناب تا کارگاه اول صعود کرد، دو رشته طناب را در کارگاه اول که يک کارگاه مصنوعي با يک رول و پيچ وحلقه بود،طناب ها را ثابت کرده و اعضا دو به دو به وسيله ي ابزار صعود، به سمت کارگاه اول حرکت کردند. پس از صعود هر سه مسير تيغه اي که چالش ها و کراکس هاي خاص خودش را داشت و در عين سختي زيبايي و لذت خودش را هم داشت، دو نفر اول صعود کننده ساعت ۱۵ روي قله ي تاريخي و زيباي چُت بودند. ۱ساعت طول کشيد تا هر ۱۲ نفر بر روي قله قرار بگيرند. پس از گرفتن عکس يادگاري، نوشيدن مايعات و خوردن ميوه و تأمين انرژي، و ديدن مناظر اطراف و قله هايي چون مالگا، لجور، شهباز و ... مسير بازگشت از روي همان تيغه ها بوسيله ي ابزار فرود، در زير نور مستقيم خورشيد و گرماي تيرماه؛ انجام شد. فرود اين سه طول همانند صعودش چالش برانگيز ولي در عين حال جذاب بود. با حفظ خونسردي و بکار بردن دقت کافي فرود انجام شد، پس از درآوردن هارنس ها و جمع آوري ابزارها در ساعت ۲۰:۳۰ بازگشت از روي تيغه ها و بدون کمک طناب آغاز شد. سرپرست برنامه طوري ارنج تيم را چيد که در کنار عضو ضعيف تر، يک فرد مسلط تر قرار داد تا حمايت بدني و رواني موقع بازگشت صورت گيرد. هوا تاريک شده بود و مسير بازگشت به پناهگاه لجور، در سياهي شب انجام شد. هيبت چُت و لجور وصف نشدني بود و چشمان ما حريص ديدن ساعت ها چهره ي قد کشيده شان.
بلاخره ساعت ۲۴ کل تيم به پناهگاه رسيد، پس از صرف غذا و بستن کوله ها، ساعت ۱ بامداد باقي مسير تا رسيدن به محل پارک ماشين ها طي شد. پس از خسته نباشيد به يکديگر و تشکر از صبوري و دقت سرپرست ساعت ۲ بامداد همگي سوار بر ماشين ها شده و براي ساعت ۳ بامداد کل اعضاي تيم در سلامت کامل به اراک رسيد.

اعضاي شرکت کننده:
خانم ها: بابايي،خدادادي، شاه محمدي، سليماني، احمدي(ميهمان)
آقايان:روح الله عسگري، سعيد عسکري، سجاد حمصي، بهرام عبدي، عليرضا درّه، اسد(ميهمان)
سرپرست برنامه: اسماعيل مرادي
تهيه ي گزارش: خانم سليماني
مسئول امداد و نجات: خانم خدادادي

چت

چت