به نام خالق کوهستان
گزارش برنامه صعود (قله حوض دال. رشته کوه دنا )
قله حوض دال يکي از قله هاي بلند منطقه دنا است که در مرز استان اصفهان و کهکيلويه و بوير‌احمد و در منطقه کوهستاني زاگرس مرکزي واقع شده‌است. مسير رايج صعود به اين قله جبهه جنوبي است که از شهرستان سي سخت آغار مي‌شود و از جانپناه حوض دال مي‌گذرد.
ارتفاع: ۴۳۲۰  متر
مدت برنامه : يک و نيم روز
تاريخ اجرا :۱۸ و ۱۹ مرداد ۱۳۹۷
تعداد افراد شرکت کننده: ۲۱ نفر
روز پنج شنبه مورخ ۱۸ مرداد ماه راس ساعت  ۱۲:۳۰ از اراک به مقصد سي سخت حرکت کرديم و ساعت ۲۲:۳۰ به مجموعه ورزشي وهيات کوهنوردي سي سخت رسيديم و طبق هماهنگي قبلي با آقاي رحيم زاده از مسئولين آن هيئت، مکاني درمحل مجتمع تربيت بدني در اختيارمان  قرار دادند که در اينجا  از مهمان نوازي ايشان  قدرداني وتشکر مي نماييم.  شب را در کنار ديواره سنگنوردي سالن استراحت نموده و صبح با کوله صعود و بوسيله ميني بوس به سمت گردنه بيژن حرکت کرديم ، مسيرهاي قابل دسترسي به حوض دال  از جبهه جنوبي در شهرستان سي سخت دومسير به شرح ذيل مي باشد:
۱. از دره بز کش، که کم ترددتر است.
۲. مسير سيچاني که اول گردنه بيژن شروع مي شود.
و مسير انتخابي صعود ما از مسير ۲ بود. پس از انجام تمرينات نرمشي براي گرم کردن بدن و معارفه و نيز تقسيم وظايف در ساعت ۵:۴۰ حرکت خودرا به سمت قله آغاز نموديم، در سپيده دم بود که مسيرپاکوب را  با شيبي ملايم پيموديم. البته نسيم آرام بخشي هم مي وزيد. طبيعت در دامنه کوه  حوض دال داراي باغهاي فروان بوده و آب و هواي خنکي داشت به همين دليل در اين فصل سال گياهان بهاري را حفظ کرده و از حيات وحش خوبي هم برخوردار است. و از خوش شانسي ما اينکه در اواخر برنامه تعدادي کل و بز در ميان صخره ها ديديم.
سعي کرديم  در ادامه مسير استراحتها به موقع انجام شود که هم هوا يي در منطقه به شکل طبيعي بدون  مشکل صورت گيرد. پس از دو ونيم ساعت پيمايش به چشمه سيچاني رسيديم، صرف صبحانه واستراحت يک ساعت به طول انجاميد، (چشمه سيچاني استراحت گاه موقت کوهنوردان و طبيعت گردان است) .پس از صرف صبحانه، مسير از چشمه سيچاني به دو پاکوب تقسيم مي شود:
يک مسير، که در سمت چپ  با شيب کم درجه اي ميتوان آن را به سمت جان پناه تراورس نمود و مسير ديگر که يک يال شيب دار است که روي خط الراس تراورس ميشود. با در نظرگرفتن حال عمومي دوستان ومشورت با آنها مسير  خط الراس را انتخاب کرديم و به راه افتاديم هر قدر ارتفاع بالا تر مي رفت، بيشتر شاهد چشم اندازي از طبيعت زيباي حوض دال بوديم. خط الرس دنا به طول پنجاه کيلو متر و داراي چهل و هشت قله ي بيش از چهار هزار متر مي باشد. حوض دال بخاطر امکانات رفاهي از جمله جان پناه، يکي از پر صعود ترين قله هاي دنا است. ساعت ۱۳ بر فراز قله حوض دال رسيديم و باچند تيم ديگر که روي قله بودند سرود  مشترک "اي ايران"  خوانده شد، با بنر پر افتخار باشگاه اوج  که نماد اتحاد و پيروزي ما بود عکس دسته جمعي  گرفته شد، و همچنين با بنري ديگر باتقديم صعودمان به آقاي  فرهاد احمدي همنورد عزيزمان وبا آرزوي بهبودي کامل ايشان عکس يادگاري گرفتيم.
 مسير غرب خط الرس قله هاي بيژن يک، دو و سه ( قاش مستان) در همسايگي قله حوض دال قرار دارند که به خوبي ديده مي شدند . به مدت چهل و پنج دقيقه روي قله مانده وپس از انداختن عکس يادگاري و صرف تنقلات، به  سمت جان پناه فرود آمديم، ناهار را در کنار چشمه پونه صرف نموده وبعد از يک ساعت به سمت چشمه سيچاني حرکت کرديم، واستراحتي مختصر در چشمه سيچاني و ديدار با ديگر  کوهنوردان داشتيم، و با هماهنگي با آقاي حسني راننده مان، به سمت پارکينگ حرکت کرديم  وپس از آن راس ساعت ۱۹  به سمت اراک حرکت کرده و درساعت ۶:۱۰ به اراک رسيديم.
و در آخر از خانم حاج ميرزايي که با خط زيبايشان بنر سلامتي فرهاداحمدي را نوشت سپاسگزاري مي کنيم، و ازتمام دوستاني که همه عاشقانه وصبورانه در اين برنامه حضور داشتند، همينطور آنهايي که براي بدرقه آمدند ودوستاني که تماس گرفتند  و به ياد ما بودند صميمانه سپاسگزاري مي نماييم.
اعضاي شرکت کننده:
آقايان: محمد عبدي(سرپرست)، ابوالفضل سيفي نژاد، علي بنايي فر، رضا بيات، عماد بلالي، محمدرضا اماني، عليرضا بشگرد، مرتضي قاسمي، ياشار سهراب نسب، سينا اميري هزاوه، حامد کاظمي
بانوان:، مژگان نوايي، مريم قاسمي، معصومه باباخاني، مريم اسماعيلي، نرگس رستمي، رضوان حاجي ميرزايي، نرگس احمدي، فرزانه بابايي، حديثه شاه محمدي، پرنيان بابايي
حوض دال

حوض دال