به نام خالق کوهستان
گزارش برنامه قله سفيدخاني
موقعيت قله؛
قله سفيد خاني با ارتفاع 3118 متر بلندترين قله شهرستان اراک در فاصله 17.5 کيلومتري مرکز اراک قرار دارد.
مناطق مسکوني اطراف قله:
از روستاهاي اطراف اين قله مي توان روستاي خانه ميران در شمال، عقيل آباد در شمال شرقي، گوار و گوشه در شرق، و ادامه خط الراس تا قله شاهسوار به سمت جنوب شرقي و روستاي باغ برآفتاب در غرب اين قله اشاره کرد.

مسيرهاي دسترسي:
مسير شمالي (خانه ميران):
از اراک جاده ملاير يا شازند را پيش رو گرفته و بعد از 12 کيلومتر ادامه مسير از ميدان شريعتي مسير روستاي خانه ميران را در پيش گرفته؛ انتهاي روستا ابتداي يال هاي کوه سفيدخاني مي باشد که مي توان هرکدام از يال ها را جهت صعود به قله انتخاب کرد.

مسير غربي (چپقلي):
از اراک جاده شازند را در پيش گرفته بعد از 17 کيلومتر به روستاي رباط ميل رسيده که از پل زير گذر داخل روستا دور زده و دوباره مسير سيلوي موقت را در پيش گرفته و دست راست سيلو جاده خاکي وجود دارد بعد از حدود 8 کيلومتر به چشمه آب معدني چپقلي مي رسيم.

مسير جنوبي (دره کوريل):
از اراک جاده ملاير يا شازند را پيش رو گرفته و بعد از روستاي رباط ميل از روي پل رو گذر عبور کرده و وارد جاده ازنا مي شويم تا به روستاي باغ برآفتاب مي رسيم، حدود 2 کيلومتر بعد در سمت چپ جاده به يک جاده فرعي مي رسيم. اين جاده را ادامه داده تا به کارخانه شن و ماسه برسيم مسير را ادامه داده تا به ابتداي دره کوريل برسيم.

مسير شمال شرقي (قره بلاغ):
از اراک به سمت سنجان و سپس ضامنجان و بعد از ده کيلومتر به روستاي عقيل آباد رسيده دقيقا انتهاي روستا جاده خاکي دست راست را پيش گرفته تا به ابتداي دوزخ دره برسيم.

غارهاي منطقه سفيدخاني:
هشت غار در اين منطقه وجود دارد
1-
غار عين هو 2-غار آب 3-غار زير آب  4-غار کوريل

اين صعود كه در تاريخ 25 و 26 مرداد 1397  برگزار گرديد، بيشتر به منظور آمادگي همنورداني که قصد عزيمت به قله دماوند را داشتند تدارک ديده شده بود که همنوردان با شرايط کمپينک شبانه و همچنين شرايط اب و هوايي کوهستان آشنا گردند به همين منظور پس از تاخير ۲۵ دقيقه اي که به علت دير رسيدن يکي از همنوردان ، در ساعت ۱۷:۲۵  از دروازه تهران به سمت سر چشمه چپقلي شروع حرکت نموديم ودرساعت ۱۸:۲۵  به  سر چشمه رسيديم منتظررسيدن چند نفر از همنوردان مانديم که پس از رسيدن آنها وبعد از معرفي دوستان ،تيم ساعت ۱۹:۴۵ حرکت خود را از سمت جبهه ي غربي به سوي قله آغاز کرديم و بعد از يک  ساعت پيمايش ده دقيقه استراحت و دوباره ادامه پيمايش تا ساعت ۲۱ به قله رسيديم. در آنجا جناب آقاي حمصي توصيه هاي را خدمت همنوردان عزيز در خصوص چگونگي بر پايي چادر در هنگام ورزش باد و غيره ايراد فرمودند و پس از گرفتن عکس، اعضاي گروه براي استراحت و صرف شام  چادرها خود را برپا نمودند. در اين فاصله تعداد نه نفر از هم نوردان که شب هنگام مسير را پيمايش کرده بودند ، به تيم پيوستند.
شب خاطره انگيزي را بالاي قله سپري نموديم مخصوصا براي کساني که اولين تجربه شب ماني در کوهستان را داشتند بسيار جذاب بود و صبح زود بعد ازصرف صبحانه و گرفتن چند عکس گروهي بر روي قله ، در ساعت ۹ به سمت سرچشمه حرکت خود را آغازنموديم و ساعت ۱۰:۳۵ به پايين قله رسيديم.
و پس از مختصري استراحت ساعت ۱۱:۳۰ به سمت اراک حرکت کرديم ساعت ۱۲:۳۵ دقيقه به دروازه تهران رسيديم.
در اين برنامه آقاي حمصي به عنوان مربي و آقاي گودرزي به عنوان سر قدم و اقاي سجاد حمصي عقبدار و آقاي سربندي به عنوان عکاس همکاري و همياري نمودند.
سرپرست و تهيه گزارش : سيد رضا عبادي
اعضاي شرکت کننده
 
آقايان: سينا اميري، عليرضا بشگرد، محمد حسين و خسرو و سجاد حمصي ، پيمان خزايي، معين داود آبادي، ابوالفضل سبحاني، محمد سربندي، سيد رضا عبادي، عليمردان، حسن فريبرزي، احمد فيروزي، حبيب گودرزي، ايمان محمدي، عبدي و سعيد عسکري
خانم ها: ابراهيمي، پرنيان و فرزانه بابايي، حمصي، رضايي، رستمي، سلطاني، سليماني، شاهمحمدي، طاعتي ، فراهاني ، فيروزي ، قاسمي ، نادي و نوايي
به اميد موفقيت همه عزيزان همنورد و آرزوي سلامتي همنورد عزيزمان جناب آقاي فرهاد احمدي

سفيدخاني

سفيدخاني