به نام خالق کوهستان
برنامه اجرا شده طبق تقويم سه ماهه تابستان


صعود به قله کمربسته خمين
توضيح درباره قله:
قله کمربسته با ارتفاع 3250 متر تقريبا در رشته کمربسته اليگودرز در فاصله 20 کيلومتري شمال شرقي اليگودرز و در جنوب شهرستان خمين قرار گرفته است.
که براي صعود به اين قله ابتدا به سمت خمين و بعد از خمين به سمت اليگودرز حرکت کرده و بعد از پيمودن مسافتي حدود 30 کيلومتر به روستاي دهنو رسيده و از داخل روستا به سمت دامنه کوه يا همان گوسفندسرا که ملک شخصي بود و قبل از وارد شدن به آن ملک هماهنگي لازم با صاحب ملک انجام گيرد و بهتر است که قبل از ورود به مزرعه ماشين را کمي پايين تر پارک نماييد.
در تاريخ 97/06/16 ساعت 5 صبح با دو دستگاه خودروي شخصي و تعداد 8 نفر از اعضاي باشگاه کوهنوردي اوج اراک به سمت روستاي دهنو و قله کمربسته حرکت نموده و در ساعت 7:20  به گوسفند سراي فوق رسيده و بعد از صرف صبحانه و پيوستن يکي ديگر از همنوردان به گروه تعداد نفرات به 9 نفر رسيد. نهايتا ساعت 8:20 با تعداد 8 نفر از اعضابه سمت قله از مسير پاکوبي که راهنماي برنامه توضيح دادن به سمت قله حرکت نموديم و بعد از دو ساعت حرکت در مسيري با شيبي نسبتا ملايم و تايم استراحتي که دراين دو ساعت پيمايش داشتيم در ساعت 10:20 به خط راس قله رسيديم و بعد از استراحت کوتاه از خط راس به سمت قله حرکت کرديم و در طول مسير با فرود و صعود و درگيري با سنگ ؛دوستان به چالش کشيده شدند و نهايتا در ساعت 12:20 به قله رسيديم و بعد از استراحت و گرفتن عکس يادگاري در ساعت 13:30 دقيقه از يالي که در نزديکي قله قرار داشت به سمت پايين حرکت نموديم که مسيري نسبتا سنگي وجود داشت که بيشتر مواقع با سنگ درگير ميشديم و نهايتا در ساعت 16 به گوسفندسرا و ماشين ها رسيديم و بعد از جمع کردن وسايل به سمت روستا حرکت کرديم و در مکاني بيرون از روستا براي صرف نهار نشسته و بعد از خوردن نهار و صرف چاي به سمت اراک حرکت کرديم و و در دروازه تهران برنامه با سلامت کامل اعضا به پايان رسيد.
اعضاي شرکت کننده: خانم ها: نوايي – حاج ميرزايي – بابايي – حمصي
آقايان: حبيب گودرزي – مجيد نان بده و محمدحسين حمصي
سرپرست: روح اله عسگري
راهنماي برنامه: جناب آقاي علي ربيعي
كمربستهكمربسته