بنام خالق کوهستان
باشگاه کوهنوردی اوج اراک

طبق هماهنگی قبلی ساعت  ۶/۳۰صبح روز جمعه مورخ 97/6/23 از  دروازه تهران اراک با دو دستگاه سواری به مقصد شهر شهباز  روستای هفته حرکت کرده  وساعت ۷/۳۰ در کنار قبرستان هفته ماشین ها را پارک کردیم ، قله مگسک به ارتفاع تقریبی ۲۶۰۸ متر  رُخ مثلثی شکل و  منفرد از  کوهای راستوند  زاگرس مرکزی است  واز توابع بخش قره کهریز استان مرکزی است .نام مگسک تشبیه شده از نشانه گیری  تفنگی است که این قله در گذشته به عنوان  دیده بان راهزن ها قرار می گرفته است  به تعبیری هم بخاطر وجود کندوی زنبور عسل که به زبان محلی مگز گفته میشود به این نام خوانده میشود . قله مگسک از جبهه جنوب شرقی تیغه ای حدود  ۵۰۰ متری است که حدود چهار تا پنج  ساعت زمان برای صعود می خواهد (مسیر انتخابی) تیغه جنوب شرقی مسیر دشوار تر ی نسبت به مسیر های دیگر است . بعد از نرمش کردن و حرکت برای صرف صبحانه توقف کردیم  سایه ای انتخاب کردیم .طبیعت  زیبای باغ های روستاهای بازنه بسیار زیبا بود  .  آقای حمصی مربی خوب باشگاه نیز  مواردی که باید در حین صعود انجام داد و رعایت کرد توضیحاتی دادند. پیمایش مسیر هیجانی است ،حیواناتی مثل روباه. گراز و گرگ ودیگر پرندگان وجود دارند که احتمال دیدن آنها در مسیر وجود دارد  .  ما در امتداد مسیر به میل پرچمی رسیدیم و استراحتی اندکی کردیم .قله از این زاویه که حدود نیم ساعت زمان گیر است معلوم می شود و حرکت خودمان را با احتیاط و تذکر های لازم سر پرست ومربی ادامه دادیم. ساعت ۱۳/۱۵دقیقه بر روی قله رسیدیم  .قله فضای کمی برای استراحت دارد. وماهم خوشحال بودیم که به سلامت تا قله رسیدیم . با گرفتن عکس و تبریکـ به یکدیگر  وخوردن تنقلات و معرفی قله های اطراف منطقه  شهباز. مالگا،چال خاتون ،سرو ،غاردرسی، شهسوار ،الوند دالخانی و..توسط مربی بر نامه آقای حمصی  آماده حرکت بسمت پایین شدیم و برای فرود از زیر قله سمت راست(شرق) را که قیفی صد متری است  انتخاب کردیم . بااحتیاط و حمایت  فرود آمدیم و ساعت ۱۵/۳۰دقیقه به  ماشین ها رسیدیم و برای صرف ناهار به  سراب عمارت  که در   کنار مسجد  روستای  عمارت است  رفتیم . ساعت ۱۸:۳۰ سوار بر ماشین شدیم وبعد از یک  ساعت به اراک رسیدیم  .در آخر سپاسگزاری می کنیم از تمام عوامل باشگاه اوج که این بر نامه را رقم زدند.
سرپرست و تهیه کننده گزارش:محمد عبدی
مربی:خسرو حمصی
اعضای شرکت کننده :
رضا بیات، امین صالحی ، حامد ثابتی ، حبیب گودرزی ،مجتبی زاهدی ،ابولفضل رفیعی،رضا شریفی، محمد رضا حسینخانی

مگسك