گزارش برنامه 
تاریخ اجرای برنامه :۹۷/۱۰/۱۴ 
درشمال غربی شهرستان محلات،چکاد تخت پشت بند با بلندای 2815 متر قرار دارد.برای رسیدن به پای کار باید از ورودی شهر از سمت خمین جاده خاکی را به سمت شمال از کنار تیرهای برق حدود 3کیلومتر رفت تا به یک معدن خاک برسیم.از اینجا به سمت شمال غربی یک یال و جاده خاکی متروکه ای وجود دارد که مبدا صعود است. 
صبح روز جمعه با توجه به برفی که دیروز آمده بود جاده کمی لغزنده ولی هوا صاف بود و نوید یک صعود خوب را میداد.3نفر از همنوردان باشگاه از اراک و بنده با یکی دیگر از همنوردان در همان میدان اول شهر محلات به یکدیگر رسیدیم و به سمت معدن حرکت کردیم. 
ساعت 8.40 به سرقدمی جناب گودرزی صعود را آغاز کردیم در حالی که دو سه تیم از شهر محلات در حال صعود بودند و 40-50 نفری میشدند. 
ساعت 9.50 به دهانه غار کوچکی به نام سوراخ سیب رسیدیم و داخل آن شدیم.پس از گشتی داخل غار و خوردن صبحانه ساعت 10.30 به سمت قله حرکت کردیم.به شوند (دلیل) حرکت روی خط الراس تا قله،کمی باد و سرما داشتیم .آقای رستمی هم توی باد زحمت عکاسی تیم را میکشید. 
ساعت 11.50به قله رسیدیم در حالی که تیم پیشروی شهر محلات آنجا را ترک میکرد.با آنان خوش و بشی کرده و چند عکس به یادگار کرفته و از سمت شمال قله به شرق حرکت کردیم که دارای شن اسکی است و سرعت فرود را زیاد میکند و به دره ای منتهی میشود و از کف دره به همان مبدا صعود میرسد. 
ساعت 1.15 برنامه در غایت شادی و نشاط تیم به پایان رسید . برای صرف ناهارنیز به پارک سرچشمه محلات رفتیم. 
پی نوشت : شوربختانه همنوردان زیادی  در این برنامه شرکت نکردند که با توجه به عالی بودن شرایط باعث غبطه زیادی به خاطر نبودن دوستان شد .البته چند بار با ذکر نامشان جایشان را سبز کردیم. 
همنوردان : آقایان گودرزی- مولایی- حمصی- رستمی-اکبری