چاپ
دسته: برنامه ها
بازدید: 1132
 
برنامه اجراشده درتاریخ ۹۷/۸/۲۵
 
کوه میشو از کوههای جنوب غربی استان مرکزی به ارتفاع ۲۹۲۰ متراست که در محدوده شهرستان شازند قراردارد.دره چناس -روغنی وجاده آسفالته شازند-خمین این کوه را از بقیه ارتفاعات اطراف جدا می سازد.  
ساعت ۶:۱۵ صبح بایک دستگاه مینی بوس از اراک جاده شازند را در پیش گرفته ،بعد از روستای رباط میل، ۱۷ کیلومترجاده ازنا را،ادامه داده و باعبور از روستای قاقان به جاده فرعی احمدآباد در سمت چپ جاده می رسیم وبعد از طی کردن ۸کیلومتر وعبور از روستاهای حاجی آباد و ده احمد به روستای روغنی می رسیم جاده خاکی شمال روستا را،ادامه داده به جاده خاکی روستای متروکه تمبورلی می رسیم ودرادامه مسیر چشمه آبی درسمت راست جاده خاکی و سمت چپ آن یک معدن روی  قرار دارد .درادامه مسیر به دره روغنی می رسیم که درسمت راست دره ،قله میشو ودرسمت چپ قله عرق چین قراردارد که از جاذبه های طبیعی این منطقه وجود غار کل در دامنه کوه عرق چین  می باشد.در شمال قله میشو قله الونددالخانی و در غرب آن قله عرق چین می باشد . در ساعت  ۸:۰۰ به ابتدای دره روغنی رسیدیم پس ازصرف صبحانه ساعت  ۸:۳۰ به سمت قله باسرقدمی آقای علیرضادره حرکت کردیم .
هوا بسیار عالی بود،سراسرمسیر با بارش باران ومه روبرو بودیم .بعدازحدود دوساعت حرکت به خط الراس رسیدیم. مسیرحرکت راازروی خط الراس به سمت قله ادامه دادیم روی خط الراس پوشیده 
 از سفیدی برف بود ،بعداز یک ساعت ونیم حرکت به چاه غارمیشوکه درارتفاع ۲۸۷۰ متربودرسیدیم باادامه مسیربه سمت قله به چاه غاردوم که درارتفاع ۲۸۸۵ متربودرسیدیم. این دو چاه غارروی خط الراس قراردارندوبایددرحین  مسیرحرکت به سمت قله مخصوصا در شب و فصل زمستان که دهانه غار پوشیده از برف است باید احتیاط کرد.
ساعت ۱۲:۲۰ به قله رسیدیم بعد ازعکس گرفتن ونامساعد بودن هوای قله سریع به سمت پایین حرکت کردیم. ساعت ۳:۳۰  بعدازظهر به دره روغنی رسیدیم  ناهار را درمسجد روستای شرف آباد صرف کردیم و بعد از آن به سمت اراک حرکت کردیم ،ساعت ۱۸:۰۰ غروب برنامه به پایان رسید.
 
اعضای شرکت کننده:
آقایان:حمیدداوودآبادی،محمودسربندی،علیرضا دره،امیرضاامیری،خسروحمصی،سیناامیری ،مصطفی حیدری
خانم ها:افسانه رضایی، مریم خدادادی ،سمیه خیری ،مژگان حیدری ،نرجس حیدری،فرشته طاعتی ،فرشته آهنگرانی
سرپرست برنامه :آقای مصطفی حیدری 
مربی برنامه: آقای خسروحمصی و آقای رضا امیری
مسئول امداد:خانم مریم  خدادادی 
تهیه گزارش :خانم نرجس حیدری