باشگاه كوهنوردي اوج يك دوره كارآموزي كوهپيمايي ويژه آقايان در تاريخ هاي 19-20- و 21 ارديبهشت ماه سال 1397 توسط مدرس باشگاه (جناب آقاي خسرو حمصي)برگزار نمود.كوهپيماييكوهپيمايي