مهدی عمیدی ملقب به پلنگ برفی ایران هیمالیانورد برجسته، مستقل و تنها ایرانی است که توانسته قله اورست را بدون کپسول اکسیژن صعود نماید


مهدی عمیدی آهنگ سال ۱۳۵۸ در مشهد متولد شد. وی که کوهنوردی با گروه «پویا، از سن ۱۹ سالگی و در ارتفاعات استان خراسان آغاز نمود. در سال ۱۳۸۰ پا به عرصه کوهنوردی حرفه ای نهاد. وی عضو تیم کوهنوردان خراسانی بود که به قله های «خانتان گری» و «پوبدا» در آسیای میانه صعود کرد. بر روی قله نوشاخ در افغانستان به همراهی عظیم قیچی ساز مدتی کار کرد. اما به طور مشخص وی تعداد زیادی قله های بالای هفت هزار متر را در منطقه های «تیان شان» و «پامیر» به صورت انفرادی صعود کرده است
موفق به صعود قله های بلندی همچون اورست (بدون استفاده از اکسیژن)، ماناسلو. لهوتسه (بدون استفاده از اکسیژن). سپانتیک خان تنگری، پوبدا و ... شده است.

مهدی عمیدی با صعود به هشت قله هفت هزار متری قله اسپانتیک (۷۰3۰ متر)، خانتانگری (۷۰۱۰متر)، پوبدا (۷۴39 متر)، نوشاخ (۷۴۹۲ متر)، موستاق آتا (۷۵۶۰ متر). لنين (۷۱3۴ تر)، کمونیزم (7۴۹۵ متر) و کورژن وسكایا (7۱۰۵ متر) و یک قله هشت هزار متری به نام ماناسلو (۸1۶3 متر) کرد. در سال ۱3۹۰ با برعهده داشتن سرپرستی دو تیم بین المللی 23 اردیبهشت به قله اورست و 31 اردیبهشت به لوتسه  بدون استفاده از کپسول اکسیژن اين قله را صعود کرد و این چنین او به عنوان اولین ایرانی که توانسته است بدون استفاده از کپسول اکسیژن به اورست و لوتسه صعود نماید. همچنین با اقدام امداد رسانی در لوتسه نیز باعث شهرت این کوهنورد در سال ۹۰ شد. وی مدیر عامل شرکت خدمات مسافرتی، جهانگردی و طبیعت گردی سرزمین خورشید نیز بود در سالهای اخیر فعالیت زیادی بر امر سريرستی صعودهای برون مرزی نیز داشت.او با صعود به بلنداي قله پوبدا به ارتفاع ۷۴۳۹ متر واقع در قرقیزستان در ۲۵ امرداد ۱۳۹۰ لقبه  پر افتخار نشان پلنگ برفی را از آن خود نمود.
پیش از این کوهنورد خوب و به نام ایرانی آقای مهدی اعتمادی فر تنها فردی بود که توانست با همت خود لقب پر افتخار پلنگ برفی را به عنوان نخستین کوهنورد ایرانی دریافت نماید. ولی متاسفانه ایشان در سال ۱۳۸۵ در طی صعودی بر بلندای قله هشت هزار متری دائولاگیری (۸۱۵۶ متر) مفقود شد و به دیار باقی شتافت. مهدی عمیدی بعد از ایشان به عنوان نخستين کوهنورد ایرانی خواهد بود که نشان پلنگ برفی را کسب می نماید. مهدی عمیدی موفق شد در طی یک برنامه پنج روزه  و به صورت آلپی بر بالای قله پوبدا ایستاد. او پیش از این توانسته بود قله پوبدای غربی را با ارتفاع ۶۹۶۰ متر در قالب تیم ملی در سال ۸۴ صعود نماید.


درگذشت:
در ۲۲ مهر ۱۳۹۱. مهدی عقیدی که برای صعود قله مون بلان، عازم فرانسه شد. او را برای آخرین بار ساعت ۱۱ بامداد،۱۶ اکتبر ۲۰۱۲( ۲۵ مهرداد ۱۳۹۱ ) حوالي پناهگاه تت روس در ارتفاع ۳۲۰۰ متری در حالیکه قصد معود انفرادی به قله مون بلان و سپس قله سرون واقع در سوئیس را داشته توسط دو کوهنورد لهستانی رویت شد.
با گذشت چند هفته بی خبری از او، ژاندارمری منطقه شامونیکس فرانسه گزارش عملیات خود برای یافتن این کوهنورد را این گونه اعلام نمود: با توجه به زمان سپری شده از تاریخ ناپدیدشدن «مهدی عمیدی، و بارش برف تا سطح یک متر در ارتفاعات مون بلان احتمال زنده پیداكردن وی بسیار ضعیف است. برهمین اساس دادگاه بوننوال اطلاعات مهدی عمیدی شامل DNA را در فهرست ناپدیدشدگان قرار داده تا در صورت پیداکردن وی در آینده بتوان مهدی عمیدی را شناسایی کرد تا بستگانش مطلع شوند.
این چنین مهدی عمیدی. پلنگ برفی ایران در سن ۲۵ سالگی در کوه های آلپ آرام گرفت. یادش گرامی..


صعود های قله های ۸۰۰۰ متری
*صعود به قله ماناسلو ارتفاع ۸۱۶۳ متر نبال سرپرست سال 88- اولین کوهنورد خراسانی فاتح قله هشت هزار متر و صعود به قله اورست ارتفاع ۸۴۸ متر نپال سرپرست ۲۲ اردیبهشت سال ۹۰ - اولین ایرانی فاتح قله اورست بدون کپسول اکسیژن
* صعود به قله لوتسه ارتفاع ۸5۱۶ متر نپال سرپرست ۳۱ اردیبهشت سال ۹۰ - بدون کپسول اکسیژن

بخشی دیگر از فعالیت های شاخص کوهنوردی :
1-    صعود قله اسيانتیک ارتفاع ۷۰۴۰ متر در پاکستان عضو تیم ملی سال ۸۳
2-    صعود قله خان تنگری ارتفاع ۷۰۱۰ متر قزاقستان عضو تیم ملی سال ۸۴
3-    صعود قله پوبدا ارتفاع ۷۴۳۹ متر قرقیزستان عضو تیم ملی سال ۸۴
4-    صعود قله منگلیکسار ارتفاع ۶۰۵۰ متر پاکستان سرپرستی سال 85
5-    صعود قله نوشاخ ارتفاع ۷۴۹۲ متر افغانستان سرپرست سال ۸۶
6-    صعود قله دالیز ارتفاع ۶۲۰۰ متر پاکستان سرپرست سال ۸۶
7-    صعود قله موستاق اتا ارتفاع ۷۵۴۰ متر چین سرپرست سال ۸۷
8-     صعود قله لنين ارتفاع ۷۱۳۲ متر قرقیزستان سرپرست سال ۸۷
9-    صعود قله ایلند پیک ارتفاع ۶۱۹۸ متر نپال سرپرست سال 88
10-    صعود قلل کمونیزم ارتفاع ۲۲۵ متر در تاجیکستان سرپرست سال ۸۹
11-    صعود قلل كورتن وسكايا ارتفاع ۷۱۰۵ متر تاجیکستان سرپرست سال ۸۹
12-    صعود قله کلیمانجارو ارتفاع ۵۹۵ متر تانزانیا سرپرست سال ۸۹
13-    صعود به قله بوبدا ارتفاع ۲۲۳۱ متر قرقیزستان انفرادی و آلبی سال ۹۰
14-    دریافت نشان پلنگ برفی از فدراسیون کوهنوردی روسیه به عنوان دومین ایرانی بعد از مرحوم اعتمادی فر
15-    صعود به قله آلبروس ارتفاع ۵۶۴۰ متر روسیه سرپرست سال ۹۰

مدارک و دوره های آموزشی کوهنوردي
1-    مربی و مدرس درجه ۳ کوهپیمایی سال ۸۲ از فدراسیون کوهنوردی
2-    مربی و مدرس درجه ۳ یخ و برف سال ۸۰ از فدراسیون کوهنوردی
3-    دوره پیشرفته امداد و نجات کوهستان هلال احمر
4-    دوره تخصصی اکو توريسم
5-    دوره پیشرفته پزشکی ارتفاع از فدراسیون کوهنوردی
6-    دوره برنامه ریزی و هم هوایی صعود قلل هشت هزار متری